על סף: עבודות נבחרות של תלמידי מגמות האמנות בישראל

מ-24 בפברואר עד 11 באפריל, 2015

מקום: אגף הנוער
בקו רגיש, קיים-לא-קיים, בין צל לאור, בין פנים לחוץ, בין הווה לבין עתיד מבטאים תלמידי האמנות רגעי מעבר, מַשבְּרי צמיחה, רגע לפני שיעזבו את בית-הספר וייצאו לדרכם כאנשים בוגרים. התלמידים היוצרים מחפשים את מקומם ואת קולם הייחודי בעולם ומעוררים בעבודותיהם שאלות על זהות אישית בגיל ההתבגרות. במקביל, עולות "שאלות גדולות" הנוגעות לקיום האנושי בעידן של רשתות, קשרים וירטואליים, חברויות דיגיטליות ותרבויות מדומיינות. יחסי העצמי עם החברה נעים בין קצוות – מצד אחד שיתופיות הגובלת בוויתור על הפרטיות ומצד אחר חיפוש מגע אנושי ואישי פשוט וישיר. גבולות העבודות נמתחים בין תחושות סותרות: אחדים מהיוצרים מביעים חשש ובלבול לנוכח העולם המסנוור והמאיים שבחוץ, ואילו אחרים מדמים את עצמם לגיבורי-על, מתעופפים למעלה וקדימה על כנפי הבדיון והדמיון. הצורך בהשתבללות פנימה אל חיקם של קירות ומסגרות מתנגש עם מרדנות בועטת של גיל הנעורים. על סף שני הקצוות האלה ניצבות העבודות בתערוכה.
X
X
X