טריפתיכון

מ-1 במאי עד 11 במאי, 2014

מקום: אגף הנוערתערוכת הסיום של בוגרי מגמת האמנות