מחיות הבר לחיות הבית: ביות חיות והשימוש בהן בעולם העתיק

מ-12 ביוני, 1990 עד 20 באפריל, 1991

מקום: אגף הנוערבאמצעות שחזורים של כפר נאוליתי ובית מתקופת הברזל, התערוכה החדשה של אגף הנוער מדגימה כיצד בייתו חיות והשתמשו בהן בעולם העתיק