אירופה: הרהורים
יעקב פינס והאקספרסיוזינם הגרמני

מ-8 באפריל, 2017

מקום: בית טיכו

אוצר/אוצרת: רונית שורק

במלאות 100 להולדתו של אמן חיתוכי-העץ הירושלמי יעקב פינס, מוצגות עבודותיו לצד יצירות של אקספרסיוניסטים גרמנים פורצי דרך, ובהם אמיל נולדה וקרל שמידט-רוטלוף. בכך מתגלה ההשפעה העמוקה של אמנים אלה על יצירתו של פינס, המתאפיינת במבט אירוני ונוקב על העולם, וכן מורכבות היחסים בינו לבין מולדתו, גרמניה.

בסדנת ההדפס, ירושלים, מוצגים חיתוכי–עץ של אמנים ישראלים הממשיכים את מסורת המחאה באמצעי הבעה זה, וכן יצירות של זוכי פרס פינס לאמן הדפס ישראלי, פרס דו–שנתי שמעניק מוזיאון ישראל.