זוהר ונציאני
500 שנה לגטו ונציה

מוצג מיוחד

מ-16 בספטמבר, 2016 עד 30 ביוני, 2017

מקום: האגף לאמנות ותרבות יהודית

אוצר/אוצרת: ג'ויה פרוג'ה שטולמן

בשנת 1516 הוקם בוונציה הגטו הממוסד הראשון בעולם. הרפובליקה של ונציה, סֶרֶניסימָה, אפשרה אז ליהודים בפעם הראשונה להתגורר דרך-קבע בעיר, ובלבד שיצטמצמו לאזור תָחום. אזור זה כונה "גטו", כינוי שדבק לימים בכל השכונות היהודיות המסוגרות ברחבי העולם הנוצרי. התערוכה נערכת לציון 500 שנה להיווסדו של הגטו.
בגטו ונציה שררו תנאי צפיפות ועוני קשים, אך למרות זאת הוא היווה מקור לפריחה תרבותית, רוחנית ואמנותית. עם הקמתו החלו להתכנס אליו יהודים מדרום ומרכז איטליה, מגרמניה, מספרד ומהמזרח. הם בנו לעצמם בתי-כנסת נפרדים, וקישטו אותם בתשמישי קדושה מהודרים שאת רובם אפיין סגנון בניחוח מקומי, שכן התושבים ששימרו בדבקות את זהותם היהודית קיימו שיח פורה גם עם סביבתם הנוצרית.  
בתערוכה יוצגו מבחר מתשמישי הקדושה ששימשו את היהודים בגטו ונציה, ביניהם: פרוכת קדומה משנת 1601 עם ברכת כוהנים, כתר תורה מהודר ועליו תיאור של כלי נגינה, ומבחר כלי כסף - כתרים לתורה, טסים ורימונים.
החפצים עוצבו בסגנון ונציאני אופייני, מאוד פיסולי, עשיר בעיטורים ובתשלובות של כסף וזהב, ומעידים על המשך קיומה של תרבות עשירה ויצירה למרות הקשיים, ועל ההשפעה שנודעה עלסביבה על תושביה היהודים.

כתר תורה מעוטר בדימויי כלי נגינה
ונציה, איטליה
1730–1740

רימונים לתורה 
ונציה, איטליה 
המחצית הראשונה של המאה ה-18