חדר אמן: יצחק דנציגר

מ-22 במאי עד 31 בדצמבר, 2016

מקום: אולם חגית

אוצר/אוצרת: אמיתי מנדלסון

בחדר האמן יוצגו עבודות על נייר מאת יצחק דנציגר, מהאמנים החשובים והמשפיעים בתולדות האמנות הישראלית לדורותיה. עבודות אינטימיות אלה מאוסף המוזיאון — שמקצתן רישומי הכנה לפסליו — פותחות צוהר לדרכי מחשבתו האמנותית של האמן ונוגעות בנושאים ובסגנונות שהעסיקו אותו, ובעיקר חיות הארץ, פולחן ומיתוס. יצירותיו הרבות של דנציגר ליוו את התרבות החזותית בארץ משנות ה– 30 ועד מותו בטרם עת בשנת 1977 ; גולת הכותרת שלהן, הפסל "נמרוד", עומדת בפתח תצוגת הקבע של האמנות הישראלית במוזיאון. ברוח תנועת "הכנענים" שפעלה בשנות ה– 30 וה– 40 בארץ היו עבודותיו משנים אלה ספוגות בהשפעות תרבויות המזרח הקדום — מסופוטמיה, כנען ומצרים — והדגש בתצוגה יהיה עליהן.
 
בלי כותרת, 1935
עפרון
מתנת גלריה גלוקונדה, תל אביב

בלי כותרת, 1946
עפרון
אוסף אמנות ישראלית של ורה וארטורו שוורץ