מטבע ”יהודה השבויה בשנית”

מוצג מיוחד

מ-4 ביולי, 2015

מקום: אולם ”תחת שלטון רומא”

תצוגה ראשונה של מטבע זהב יחיד מסוגו — על פניו דמותו של הקיסר הרומי אספסיאנוס, ועל גבו דמות אישה המסמלת את יהודה הכבושה והכתובת "יהודה השבויה בשנית" (צירוף המקובל באימפריה הרומית לתיאור שעבודו מחדש של מחוז כבוש). המטבע הוטבע בירושלים או בקיסריה בשנת 70 לספירה ושימש כנראה זמן קצר לאחר דיכוי המרד הגדול.צילום © מוזיאון ישראל, ירושלים / על ידי יאיר חובב