Israel Museum, Jerusalem

שיח גלריה

זה האיש: ישו באמנות ישראלית

תאריך: 04/04/2017
שעה: 19:00
מקום מפגש:
מקום: נפגשים בתערוכה
בחינת דמותו המורכבת של ישו בעיני הדת והתרבות היהודית לאורך השנים. בהשתתפות האוצר ד"ר אמיתי מנדלסון; פרופ' אביגדור שנאן מהחוג לספרות עברית ופרופ׳ יאיר זקוביץ מהחוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים
שפה: עברית