Israel Museum, Jerusalem

אירועים מיוחדים

זה האיש: ישו באמנות ישראלית

תאריך: 18/04/2017
שעה: 18:00
מקום מפגש:
 • לרגל נעילת התערוכה
  זה האיש: ישו באמנות הישראלית מהוויה דולורוזה ועד היום
  בהשתתפות
  האמן מוטי מזרחי עם מיצג מיוחד שנוצר בזיקה לעבודתו מ– 1973 "ויה דולורוזה" המוצגת בתערוכה
  פרופ' רחל אליאור, האונ׳ העברית בירושלים
  וד״ר נעמי מאירי-דן, בצלאל ומכללת ספיר
  מנחה: האוצר ד"ר אמיתי מנדלסון
שפה: עברית