Israel Museum, Jerusalem

אירועים מיוחדים

זוהר ונציאני: 500 שנה לגטו ונציה

הגטו בוונציה: פריחה לצד מצוקה
תאריך: 28/03/2017
שעה: 19:00
מקום מפגש:
מקום: נפגשים בתערוכה
אוצרת התצוגה ג'ויה פרוג'ה שטולמן ופרופ' סרג׳ו דלה– פרגולה ישוחחו על הניגודים בין הפריחה התרבותית והאמנותית בגטו לצד המציאות היומיומית המורכבת.
שפה: עברית