Israel Museum, Jerusalem

אירועים מיוחדים

זה האיש: ישו באמנות ישראלית

זה האיש: ישו בתרבות , בספרות ובקולנוע
תאריך: 31/01/2017
שעה: 19:00
מקום מפגש:
מקום: אודיטוריום שפרינגר
מה מקומו של ישו - בן האלוהים והמשיח של הדת הנוצרית - בספרות העברית, בהיסטוריה היהודית ובקולנוע הבינלאומי? על השאלות יענו הסופר חיים באר, פרופ' ישראל יובל מהאוניברסיטה העברית וחוקרת הקולנוע ד"ר שרון רובק. מנחה: האוצר ד"ר אמיתי מנדלסון
מחיר: 65 ₪ | 55 למנויים, סטודנטים, וגמלאים
שפה: עברית